Point-of-Care ultrasonografie (POCUS) je moderní způsob využití ultrasonografie v medicíně. Podstatou POCUS je jednoduché, pragmatické a rychlé ultrasonografické vyšetření pacienta s akutním symptomem nebo syndromem prováděné a interpretované ošetřujícím zdravotníkem na místě, kde se právě pacient nachází. Výsledek vyšetření má pomoci ihned zodpovědět specifickou diagnostickou nebo terapeutickou otázku, anebo usnadnit terapeutickou proceduru.

Jedním z velmi perspektivních oborů pro využití POCUS je všeobecné praktické lékařství. Začlenění této diagnostické metody do rutinní praxe může zvýšit efektivitu poskytované péče, urychlit diagnostický proces, zvýšit diagnostickou jistotu, urychlit nasazení správné léčby a také přispět k vyšší spokojenosti pacienta.

Skupina lékařů sdružených pod aktivitou POCUS iGP (Point of Care Ultrasound Implementation in General Practice) si dala za cíl vytvořit co nejlepší podmínky pro implementaci metody POCUS do rutinní ambulantní péče poskytované všeobecnými praktickými lékaři. Toto úsilí je podporováno Pracovní skupinou pro ultrazvuk v primární péči Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, Pracovní skupinou urgentní ultrasonografie Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Hlavním partnerem v oblasti technické a logistické podpory je GE Healthcare.

Image
Image
Image

Kurzy

Břišní kurz

  • 16.09.2022

Teoretická a praktická výuka Point-of-Care ultrasonografie – POCUS břicha a ledvin. Kurz koncipován pro využití v ambulanci všeobecného praktického lékaře. Práce v malých skupinách, vyšetřování zdravých figurantů. Zajištění studijního materiálu. Dvoudenní kurz.

Max. 15 účastníků

Místo konání: Prague

Cena: 7000,-Kč

Kapacita naplněna

Břišní kurz

  • 21.10.2022

Teoretická a praktická výuka Point-of-Care ultrasonografie – POCUS břicha a ledvin. Kurz koncipován pro využití v ambulanci všeobecného praktického lékaře. Práce v malých skupinách, vyšetřování zdravých figurantů. Zajištění studijního materiálu. Dvoudenní kurz.

Max. 15 účastníků

Místo konání: Brno

Cena: 7000,-Kč

Kapacita naplněna

Školitelé

Image

MUDr. Dušan Zhoř

Všeobecný praktický lékař v Kyjově, předseda Pracovní skupiny pro ultrazvuk v primární péči Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. V roce 2020 inicioval vznik projektu POCUS iGP zabývajícího se implementací point-of- care ultrasonografie do všeobecného praktického lékařství.

Image

MUDr. David Halata

Všeobecný praktický lékař v Hošťálkové na Valašsku, člen výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. V roce 2020 inicioval vznik projektu POCUS iGP zabývajícího se implementací point-of- care ultrasonografie do všeobecného praktického lékařství.

Image

Doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

Je internista, kardiolog, urgentista a intenzivista. Působí jako klinický lékař, vysokoškolský učitel, vědec a v roce 2021 byl jmenován ředitelem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Mnoho let se zabývá echokardiografií a Point-of-Care ultrasonografií.

Image

MUDr. Ivo Horniak

Praktický radiolog zabezpečující praxe v Brně a okolí, specializující se na klasickou rentgenovou diagnostiku a zejména všeobecnou sonografii.

JB00009CZ

Image