Vivid S70N – Ultra Edition

Najwyższa szybkość. Najwyższa dokładność. Najwyższa wydajność.


Istnieje wysokie zapotrzebowanie na badania układu krążenia, co obecnie obejmuje badania rutynowe, kontrolne oraz złożonych przypadków. Zastosowanie zaawansowanych technik leczenia wymaga dużej ilości dodatkowego czasu i doświadczenia – co często wiąże się z opóźnieniami i większym nakładem pracy.

Chcemy zmaksymalizować wydajność Twojej pracy podczas korzystania z naszych systemów i pomóc Ci zobaczyć więcej, wykonać dokładniejsze pomiary i zminimalizować liczbę błędów.


Korzystaj z technologii cSound.
Przenieśliśmy wyjątkowe możliwości przetwarzania danych dzięki technologii cSound™ na wyższy poziom, wykorzystując sztuczną inteligencję opartą na platformie GE Healthcare Edison™.

Maksymalizuj pewność decyzji klinicznych
Zaawansowane narzędzia analizy ilościowej pomagają diagnozować złożone problemy. Uzyskaj powtarzalne wyniki dzięki zaawansowanym funkcjom oceny czynności mięśnia sercowego i anatomii zastawek.

Poproś teraz o spersonalizowaną ofertę
Ultrasonograf Vivid S70 Ultra Edition GE

Wyjątkowa wydajność

Kluczem jest cSound 3.0

Nasze unikalne oprogramowanie kształtowania wiązki cSound stanowi podstawę dalszego rozwoju. Nasz zespół rozwoju aplikacji wprowadził wiele nowych i potężnych algorytmów, które pozwalają nam na znaczące polepszenie jakości obrazu i wydajności pracy.

Dzięki temu masz więcej czasu na inne czynności i badanie pacjentów.

Vivid S70N – Unikalne oprogramowanie platformy do kształtowania wiązki


cSound


Szczegółowe obrazowanie powala na pewną diagnostykę


Nowa generacja echokardiografów cSound pozwala osiągnąć wyjątkową wydajność przetwarzania sygnału, polegającą na odbieraniu wszystkich danych RF i tymczasowym przechowywaniu ich w lokalnej pamięci Local Big Data Channel Memory przed rekonstrukcją obrazu. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie wielu zaawansowanych algorytmów kształtowania wiązki podczas rekonstrukcji obrazu, w tym True Confocal, co zwiększa jakość obrazu. Wyższa jakość obrazu pozwala na pewniejsze stawianie diagnozy, nawet w trudnych przypadkach.


Wykonywanie nawet najtrudniejszych skanów


Echokardiogramy przezklatkowe (TTE) mogą dawać niejednoznaczne wyniki w 10-15% przypadków 1 ze względu na rosnącą liczbę trudnych do przeskanowania pacjentów, co prowadzi do kosztownych dodatkowych badań i frustracji pacjentów. Dotyczy to w szczególności pacjentów z chorobami płuc, otyłością lub będących w stanie krytycznym. W przypadku tego typu pacjentów tradycyjny sprzęt daje niejednoznaczne wyniki, gdy korzysta z ograniczonych informacji.


Ogranicz potrzebny czas i koszty, stosując mniej kontrastu


W szpitalu Mount Sinai w Nowym Jorku przeprowadzono ocenę wartości klinicznej i wpływu na wykorzystanie zasobów2 Badanie wykazało, że wykorzystanie technologii kształtowania wiązki cSound pomogło ograniczyć zużycie kontrastu, którego można uniknąć u 1 na 5 pacjentów, co spowodowało względną redukcję rzędu 49%.
Ta redukcja wykorzystania kontrastu może poprawić wydajność pracy, skrócić czas badania, ograniczyć powiązane koszty i potencjalną potrzebę dodatkowych badań inwazyjnych.


Połącz swoje sondy dla całkowitej pewności


Zastosowanie technologii kształtowania wiązki cSound wraz z sondami z bardzo gęsto ułożonymi elementami XDclear™ (jak np. M5Sc-D) umożliwia uzyskać wyjątkowej jakości obrazy 2D, co pozwala na prowadzenie badania szybciej, łatwiej, z większą pewnością, najczęściej bez użycia kontrastu.


Pobierz teraz informacje o cSound

Vivid S70 - Exceptional Software Beamformer Platform


cSound™


Compared to many conventional ultrasound systems, the system captures and optimizes more data and enables True Confocal Imaging for the best possible image quality, along with many useful quantification tools and workflow enhancements.

 • There are many ways to improve diagnostics with Vivid S70 and cSound:
  • Detailed views of cardiac structure to improve communication between echocardiologists and interventionalists
  • Increased wall definition, image uniformity and penetration performance

The diverse body types and complexity of medical issues too often result in suboptimal examinations with conventional ultrasound systems, which can compromise the efficiency of coordinated patient care. GE has taken on this challenge and reached a new level of cardiovascular ultrasound imaging with its new cSound imaging platform.


Download the cSound Factsheet now

Vivid Ultra Edition

ZASILANY sztuczną inteligencją

Krótsze badania. Większa dokładność.


Algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają Vivid S70N Ultra Edition ograniczyć liczbę ręcznie wykonywanych czynności i zwiększyć wydajność pracy dzięki zautomatyzowanym procesom. Poprzez automatyczne dopplerowskie pomiary kardiologiczne i 2D-LV możesz przyspieszyć badania i osiągnąć maksymalną powtarzalność wyników.

Dzięki temu masz więcej czasu na inne czynności i badanie pacjentów.

Najwyższa szybkość.
Najwyższa dokładność.
Najwyższa wydajność.

Automatyczny pomiar SI – projekcja przymostkowa w osi długiej
Image

Automatyczny pomiar 2D AI

Automatyczny pomiar 2D AI w sposób półautomatyczny dokonuje pomiaru średnicy lewej komory w projekcji przymostkowej w osi długiej (PLAX). W tym procesie algorytmy sztucznej inteligencji rozpoznają obraz końcowo-rozkurczowy i końcowo-skurczowy z uzyskanej projekcji przymostkowej w osi długiej.

MNIEJ KLIKNIĘĆ, nawet do3

Image
Automatyczny pomiar widma oparty na sztucznej inteligencji – automatyczne wykrywanie widma Dopplera
Image

Automatyczny pomiar widma oparty na sztucznej inteligencji

AI Auto Measure Spectrum Recognition to półautomatyczny, oparty na sztucznej inteligencji sposób analizy widma dopplerowskiego dla zastawki mitralnej, trójdzielnej, pnia płucnego oraz aorty.

DOKŁADNOŚĆ3

Image
Kardiologiczny automatyczny Doppler SI – pomijanie obwiedni widma Dopplera
Image

Kardiologiczny automatyczny Doppler AI

Oparta na AI (sztucznej inteligencji) opcja wykorzystuje adaptacyjny algorytm, który automatycznie oblicza obwiednie i szczyty widma Dopplera.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU4

Image
Śledzenie plamek 2D – globalna i segmentowa czynność mięśnia sercowego.
Image

AFI 3.0 LV z rozpoznawaniem widoku

Automated Function Imaging 3.0 to trzecia generacja narzędzia służącego do ilościowej oceny globalnej i odcinkowej funkcji mięśnia lewej komory, wykorzystującego technologię tzw. speckle tracking, automatycznie rozpoznającego projekcje koniuszkowe.

POWTARZALNOŚĆ3

Image

Vivid Ultra Edition

ZASILANY sztuczną inteligencją

Speckle Tracking / Obrazowanie Odkształcenia

AFI - Automatyczne obrazowanie czynności 3.0


Śledzenie plamek – lewa komora – frakcja wyrzutowa

AFI 3.0 obejmujące ocenę frakcji wyrzutowej

AFI 3.0 obejmujące ocenę frakcji wyrzutowej, służy do ilościowej oceny globalnej i segmentowej funkcji mięśnia lewej komory w spoczynku lub podczas badania obciążeniowego. Poza parametrami odkształcenia lewej komory wyświetlana jest również frakcja wyrzutowa.

Śledzenie plamek – prawa komora

AFI RV

Automated Function Imaging RV to narzędzie do ilościowej analizy odkształcenia podłużnego prawej komory, wykorzystujące technologię tzw. speckle tracking.

Śledzenie plamek – lewy przedsionek

AFI LA

Automated Function Imaging LA - to narzędzie do analizy odkształcenia podłużnego lewego przedsionka, wykorzystujące technologię tzw. speckle tracking.

 

Vivid Ultra Edition

ZASILANY sztuczną inteligencją

4D-TEE - Wizualizacja i Ocena Ilościowa


Wizualizacja. Duże objętości. Maksymalna jakość obrazu.

Vivid S70N oferuje pakiet oprogramowania 4D. Pakiet ten poza doskonałym obrazowaniem 2D udostępnia użytkownikom funkcje wizualizacji i oceny ilościowej struktur trójwymiarowych 4D.

Używana do tego celu sonda 4D TEE może działać zarówno w trybie 4D, jak i 2D oraz jest kompatybilna z serią Vivid E.

Obrazowanie 4D TEE

Obrazowanie 4D TEE 

System zapewnia doskonały przegląd anatomii struktur i ich funkcji w warunkach wysokiego i/lub nieregularnego rytmu pracy serca, niezależnie od bramkowanej EKG akwizycji w trybie mutli-beat.


Ocena ilościowa.

Echokardiografia 4D oferuje dodatkowe narzędzia do oceny ilościowej, aby ułatwić codzienne rutynowe czynności oraz zapewnić wsparcie w diagnostyce.

Poza lewą komorą możliwe jest również trójwymiarowe obrazownie i ocena ilościowa zastawek mitralnej oraz aortalnej.

4D Auto LVQ

4D Auto LVQ 

W pełni zintegrowane narzędzie do oceny ilościowej lewej komory. 4D Auto LVQ dostarcza powtarzalne parametry uzyskane ze zbiorów danych trójwymiarowych 4D.


4D Auto MVQ

4D Auto MVQ 

To w pełni zintegrowane narzędzie do analizy zapewnia wsparcie podczas badań TEE i pomaga dokonać wizualizacji i kwantyfikacji struktur zastawki dwudzielnej i jej przestrzeni pierścieniowej.


4D Auto AVQ

4D Auto AVQ 

To w pełni zintegrowane narzędzie automatycznie dokonuje segmentacji i oceny ilościowej drogi odpływu lewej komory oraz pomaga wybrać odpowiednią protezę zastawki m.in. podczas zabiegów TAVI/TAVR.


Echokardiografia interwencyjna


Twój partner w złożonych zadaniach.

Specjalnie opracowane narzędzie pozwalające na optymalizację planowania interwencji, a co za tym idzie, skrócenie ich czasu trwania.

Pozwala to zwiększyć pewność lekarza, istotnie poprawić komunikację w zespole, optymalizować efekty leczenia i skrócić jego czas.

HD Color

HD Color 

Funkcja HD Color nie tylko poprawia postrzeganie danych dopplera kolorowego 4D na monitorze 2D, lecz także umożliwia wizualizację składowych przepływu o niskich prędkościach za pośrednictwem kontroli przezroczystości.


Live FlexiSlice 2.0

Live FlexiSlice 

Funkcja FlexiSlice pozwala na uzyskanie trzech żądanych płaszczyzn 2D z zestawu danych 4D po naciśnięciu jednego przycisku, w czasie rzeczywistym i w dowolnym momencie badania.


View-X

View-X 

Wyświetla fluoroskopię w czasie rzeczywistym w formie obrazu w obrazie na ekranie Vivid, ułatwiając komunikację w pracowni cewnikowania lub hybrydowym OR.


Markery 4D

Markery 4D 

Twórz znaczniki w widoku 4D i 2D, które są widoczne w widoku równoległym. Ułatwia to komunikację podczas zabiegów i ułatwia orientację w zestawie danych 4D.


Zastosowanie interdyscyplinarne

Wykorzystanie technologii Vivid S70N w obrębie leczenia chorób wewnętrznych zapewnia doskonałą jakość obrazowania dla wszystkich wyzwań klinicznych w codziennej pracy.

Obrazowanie jamy brzusznej

Obrazowanie jamy brzusznej 

W połączeniu z dostępnymi sondami do jamy brzusznej możemy osiągnąć doskonałą rozdzielczość przestrzenną z imponującą penetracją.

Obrazowanie naczyń

Obrazowanie naczyń 

W przypadku oceny morfologii naczyń oraz dynamiki przepływu sondy liniowe oferują wyjątkowo dokładną i szczegółową rozdzielczość oraz czułość dopplerowską.


Ultrasonografia pediatryczna

Vivid S70N Ultra Edition oferuje szeroki wybór głowic dla pediatrii. Na przykład sondy 6S-D, 12S-D lub C3-10-D (Micro Convex) pozwalają szybko i niezawodnie diagnozować pacjentów pediatrycznych, noworodki i młodych dorosłych.


Wyniki Z

Wbudowane wyniki Z w ustandaryzowany sposób opisują odchylenie mierzonej wartości od oczekiwanej średniej w grupie porównawczej.

Jakość obrazowania pediatrycznego

Jakość obrazowania pediatrycznego  

Dzięki doskonałej przestrzennej i czasowej rozdzielczości i sondom Vivid S70N Ultra Edition, które zostały zaprojektowane specjalnie do użytku w pediatrii, małe struktury mogą być niezawodnie wizualizowane w najlepszej możliwej jakości.

10T-D Mikro-TEE

10T-D Mikro-TEE 

Sonda Micro Multiplane TEE zapewnia wysoką pewność diagnozy, nawet w bardzo trudnych warunkach badania noworodków o masie >2,5 kg.


Vivid Ultra Edition

ZASILANY sztuczną inteligencją

Vivid S70N – Ultra Edition – Technologia


Wizualizacja


Wyjątkowa jakość 2D
Vivid S70N szybko dostarcza ilościowe informacje na temat różnych pacjentów – nawet tych z trudnymi warunkami. Technologia głowic XDclear uzupełniana jest przez platformę cSound w celu pozyskania danych z każdego kanału głowicy.

Vivid S70 Ultra Edition GE kardiologia ultrasonograficzna Kolorowa echografia Dopplera dla dorosłych

Doppler kolorowy w echokardiografii dorosłych - Głowica sektorowa M5Sc-D do badań kardiologicznych łączy układ matrycy z wysoką wydajnością technologii XDclear. Jednocześnie oferuje szeroki zakres częstotliowści i doskonałą jakość obrazu.

Vivid S70 Ultra Edition GE kardiologia ultrasonograficzna Przepływ B

Przepływ B (B-Flow) to cyfrowa technika obrazowania, zapewniającą wizualizację hemodynamiki przepływu krwi w czasie rzeczywistym, bazująca na echach odbitych od cząstek krwi.

Ocena ilościowa


Określ sposób leczenia
Ocena ilościowa dostępna na Vivid S70N umożliwia ocenę problemów kardiologicznych i określenie odpowiedniej metody leczenia. Możesz polegać na szerokiej ofercie prostych i intuicyjnych narzędzi wspierających codzienną pracę.

Vivid S70 Ultra Edition GE kardiologia ultrasonografoczna Auto EF

Auto EF – Auto EF pozwala mierzyć najczęściej używane parametry opisujące lewą komorę w oparciu o metodę śledzenia markerów akustycznych tzw. speckle tracking.

Vivid S70 Ultra Edition GE kardiologia ultrasonograficzna Funkcje automatycznego obrazowania

Automatyczne obrazowanie funkcji - Dokonaj ilościowej oceny ruchomości ścian lewej komory w spoczynku przy użyciu wielu pomiarów.

Vivid S70 Ultra Edition GE kardiologia ultrasonograficzna Auto LVQ

Auto LVQ - Funkcja 4D Auto LVQ gwarantuje szybkie i sprawne badanie z sondą TEE. Została zaprojektowana z myślą o pracy z zestawem danych objętościowych 4D. Dwa kliknięcia, dwa punkty i granica wsierdzia jest określona. To narzędzie zapewnia graficzne przedstawienie lewej komory przy użyciu modelu przestrzennego.


Organiacja pracy


Usprawnij badania
System Vivid S70N z cSound zwiększa możliwości Twojego zespołu dzięki wielu wydajnym narzędziom. Pozwala uzyskać spójne informacje dla różnych pacjentów. Zobaczysz, jak ocena ilościowa ścian mięśniao upośledzonej ruchomości pomaga w postawieniu diagnozy. Docenisz też prosty, podobny do aplikacji na tablet, menedżer obrazów oraz interfejs użytkownika umożliwiający personalizację.

Vivid S70 Ultra Edition GE kardiologia ultrasonograficzna Smart Stress

Smart Stress - Dołączony pakiet stress echo zawiera protokoły badań dla obciążenia przy użyciu leków, bieżni i ergometru z konfigurowanymi przez użytkownika szablonami i trybem sekwencyjnym.

Vivid S70 Ultra Edition GE kardiologia ultrasonograficzna Trzy płaszczyzny

Triplane - Obrazowanie pozwala na uzyskanie danych dla tej samej pracy serca w trzech płaszczyznach w wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej.

Vivid S70 Ultra Edition GE kardiologia ultrasonograficzna FlexiSlic

FlexiSlice - Łatwo przełączaj się pomiędzy prezentacją danych w formie bryły i warstw, na żywo lub w trybie odtwarzania. Wydobywanie warstw 2D z danych 4D może być skomplikowanym procesem. FlexiSlice to intuicyjne i interaktywne narzędzie do uzyskiwania wielu projekcji 2D i wyświetlania ich w trybie na żywo lub odtwarzania. Możesz wykorzystać FlexiSlice, aby przesuwać się we wszystkich kierunkach i z łatwością wybrać odpowiedznią projekcję.


Ergonomia & Organizacja pracy - Nowoczesny. Wydajny. Znany.

Ultrasonograf Vivid S70 Ultra Edition GE
 • 22-calowy monitor OLED o wysokiej rozdzielczości do doskonałego przedstawiania kontrastu

 • Intuicyjny ekran dotykowy LCD 12" o wysokiej rozdzielczości

 • Elektronicznie wysuwana klawiatura z regulacją w pionie i poziomie oraz elektronicznym hamulcem postojowym

 • System operacyjny – Windows 10

 • Zmniejszone zużycie energii z niewielkim rozpraszaniem ciepła i cichymi wentylatorami

 • Łatwe manewrowanie dzięki 4 kółkom ruchomym (z blokadą) i uchwytom z przodu i z tyłu

Vivid S70N – Łączność


Vivid S70 GE ultrasonograf kardiologiczny Wi-Fi

1 Kurt M, Shaikh K, Peterson L, et al. Wpływ echokardiografii kontrastowej na ocenę czynności komór serca i kliniczne zarządzanie prospektywnymi badaniami kohortowymi. J Am Coll Cardiol. 2009; 53(9):802-810

2 Nowy algorytm oprogramowania do kształtowania wiązki zapewnia lepsze wyniki od standardowego sprzętowego kształtowania wiązki w endokardiologicznym wykrywaniu granic. Mount Sinai Icahn School of Medicine NY, USA. JB40747XX

3 Rola SI w upraszczaniu kwantyfikacji echokardiografii – dokumentacja, Kristin McLeod – JB00888XX

4 Na podstawie wyników badania czasu i ruchu wykonanego przez GE „JB49055XX - Cardiac Auto Doppler”; wyniki badania wskazują wzrost wydajności związany z oszczędnością czasu nawet do ~8 w skali roku w jednostce na jednego specjalistę USG

Potrzebujesz więcej informacji?


JB00302PL