Dobrodošli na GE Ultrasound istočnoevropsku platformu


Posao lekara je veoma zahtevan. Medicinski radnici moraju konstantno da usavršavaju svoje veštine i unapređuju svoje teoretsko znanje. Postati izvrstan je zahtevan proces. Kako bi bili u prednosti, lekari moraju da imaju pristup najnovijim istraživanjima iz njihovih oblasti, kao i pristup najnovijoj tehnologiji

Zahvaljujući iskustvu u proizvodnji ultrazvučnih uređaja od preko 30 godina i saradnji sa lekarima širom sveta, u mogućnosti smo da rešimo sve probleme lekara na polju ultrasonografije i da im omogućimo pristup najnovijim znanjima i tehnologijama iz ove oblasti


Naš asortiman proizvoda*


Izvanredne slike. Specijalizovani sistemi. Inovativna rešenja. Imajući vas u vidu, , vašu specijalizaciju i vaše pacijente dizajnirali smo svaki GE Healthcare ultrazvučni uređaj. Vi ste posvećeni zbrinjavanju pacijenta na najbolji mogući način. Mi smo posvećeni tome da pružimo tehnologije koje će vam pomoći da svaki dan budete izvrsni.

Vivid porodica


Kardiovaskularni


Vivid™ ultrazvučni sistemi pružaju moćna rešenja za kardiovaskularnu ultrazvučnu dijagnostiku. Od laganih kompaktnih sistema pogodnih za svako bolničko okruženje do vodeće 4D tehnologije koja se može uvrstiti u svakodnevnu radnu rutinu, GE Healthcare nudi različite proizvode koji zadovoljavaju širok spektar kardiovaskularnih potreba i primena.

Saznajte više
Image

LOGIQ porodica


Opštenamenska snimanja


LOGIQ™ ultrazvučni sistemi pružaju izvanredne snimke uz pomoć profesionalnih alatki. Ultrazvučni sistem za opštu i pedijatrijsku primenu, urologiju i ortopediju, vaskularne preglede i preglede dojki, kao i hirurške procedure u anesteziologiji i na mestu zbrinjavanja (point of care)

Saznajte više
Image

Voluson porodica


Zdravlje žene


Ultrazvučni sistemi Voluson™ serije su sistemi koji se najviše koriste u ginekologiji i prenatalnoj medicini. Razlog za to je beskompromisna orijentacija radnih režima, prezentacija karakteristika i tok dijagnostičkih pitanja u ginekologiji i prenatalnoj medicini.

Saznajte više
Image

Vscan porodica


Ručni ultrazvučni aparat


Ručni,džepni, ultrazvuk, omogućava efikasno zbrinjavanje pacijenta sa manje naprednom dijagnostikom. Vscan™ pravi visokokvalitetne snimke direktno na licu mesta – na poljima urgentne medicine, interne medicine, urologije, kardiologije, akušerstva, pedijatrije i mestu zbrinjavanja (point of care)

Saznajte više
Image

ABUS


Snimanje dojke


Namena ultrazvučnog uređaja Invenia ABUS je da lekarima omogući veću osetljivost detekcije karcinoma dojki kada se koristi zajedno sa mamografijom radi skrininga kod asimptomatičnih žena sa gustim tkivom dojke.

Saznajte više
Image

Venue porodica


Na mestu zbrinjavanja (point of care)


Venue™ predstavlja potpuno nov koncept sistema sa različitim aplikacijama kod zbrinjavanja na mestu (poin of care) Automatizovane alatke omogućavaju brzo dobijanje informacija neophodnih za brzo donošenje odluka o lečenju pacijenata u stanju šoka.

Saznajte više
Image

Versana porodica


Jednostavan za korišćenje


Versana™ je univerzalan i flekisbilan uređaj, dizajniran da pojednostavi vaše procese rada, poboljša vašu kliničku efikasnost, podrži vaše svakodnevne poslove, odgovori na vaše kliničke izazove i podrži vaše izveštavanje. Veliki broj različitih sondi pomaže vam da generišete više informacija sa slike.

Saznajte više
Image

ViewPoint 6


Medical image and documentation of findings


ViewPoint™ 6 provides efficient solutions for professional image, documentation of findings, and comprehensive image management. Simple workflows for prenatal diagnostics, gynecology and breast sonography help doctors to offer the best service to their patients.
ViewPoint 6 offers templates for vascular sonography, general ultrasound and echocardiographic examinations. Furthermore, ViewPoint 6 is widely used in gynecology.

Saznajte više
Image

*Za dostupnost pitajte vašeg lokalnog predstavnika za prodaju.

Ultrazvuk na mestu zbrinjavanja (point of care)


Ultrazvučni sistemi za primenu na mestu zbrinjavanja (point of care ) moraju da ispune najviše standarde za pouzdanost, fleksibilnost i efikasnost. GE Healthcare nudi čitav dijapazon specijalizovanih ultrazvučnih sistema za postebne svrhe i za široku lepezu primene.

Primarna zaštita


GE Healthcare nudi lekarima veliki broj efikasnih i povoljnih ultrazvčnih sistema.Sistemi ,Logiq i Versana, su dizajnirani u skladu sa potrebama vaše svakodnevne prakse.

Radionice i događaji

 

Pronađite naše radionice i događaje


02-05 December 2019

IWUGO – International Workshop on Ultrasound in Gynecologic Oncology


Location:
Prague in Czech Republic

Tags:
General Medicine, Internal Medicine

02-03 December 2019

The 8th International Workshop on Ultrasound in Gynecologic Oncology


Location:
Prague in Czech Republic

Tags:
Oncology, Gynecology

02-04 April 2020

SRUOG 8th Congress of the Romanian Ob-Gyn Ultrasound Society


Location:
Sibiu in  Romania

Tags:
Gynecology, OBY - GYN, Perinatal


Imajte na umu da GE nije ocenio i odobrio ove događaje i radionice ili preuzeo odgovornost za njihov sadržaj.

Distributeri za naše istočnoevropsko tržište


Nađite prodajnog partnera u vašoj zemlji


Pregled prodavaca
 

Priduržite se našoj zajednici


Isključivo za čanove klubova


Pročitajte više

Kontaktirajte nas


Da li su vam potrebne dalje informacije?Vivid, LOGIQ, Voluson, Vscan, Invenia, Venue, Versana Essential, Versana Premier su  robne marke kompanije  General Electric.